Udruženje ugostitelja “UGONS 1946”

Udruženje Ugostitelja Novog Sada “UGONS 1946” je dobrovoljno, nevladino udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti ugostiteljstva.

Udruženje, u okviru svojih prava i obaveza kao javno-pravna asocijacija, neposredno i posredno učestvuje u razvoju delatnosti svojih članova u cilju povećanja njihove dobiti, poboljšanja uslova rada i obezbeđivanje pravne, ekonomske i socijalne sigurnosti.
Osnovni ciljevi Udruženja su aktivnosti koje se odnose na stvaranje uslova i preduzimanje mera za unapređenje rada i poslovanja članova.
Udruženje je organizovano sa ciljem ostvarivanja zajedničkih stručnih interesa na unapređivanju ugostiteljske mreže, podizanju kvaliteta i proširivanju asortimana ugostiteljskih usluga, kao i stručnom osposobljavanju svojih članova, kao i svih drugih aktivnosti iz oblasti ugostiteljstva.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje inicira, podstiče, pomaže i koordinira aktivnosti na ostvarivanju što povoljnijih uslova za razvoj i rad svojih članova, poslovne saradnje i sveopšteg razvoja opštine N. Sad, a naročito:
1) učestvuje u obezbeđivanju osnovnih uslova za rad i poslovanje svojih članova;
2) predlaže donošenje novih promena postojećih propisa i mere koje, neposredno ili posredno, utiču na obavljanje delatnosti članova udruženja;
3) sarađuje sa državnim organima, resornim ministarstvima lokalnim upravama po pitanju ekonomske i razvojne politike;
4) održava kontakte i proširuje saradnju sa odgovarajućim organima Regionalne privredne komore Novi Sad i drugim komorama, organizacijama i zajednicama na teritoriji Novog Sada, Vojvodine i Srbije;
5) učestvuje u pripremi, izradi i zaključivanju resornih posebnih i pojedinačnih kolektivnih ugovora, prati njihovu primenu i predlaže izmene i dopune;
6) obezbeđuje svojim članovima pružanje poslovno-administrativne, pravne i druge vrste stručne pomoći po potrebi, preko Stručne službe udruženja;
7) podstiče i neguje tradiciju dobrih poslovnih običaja među svojim članovima;
8) svojim članovima pruža pomoć prilikom tumačenja zakona i drugih propisa koji se odnose na poslovanje radnji samostalnih ugostitelja i da im u tom smislu pruža potrebnu pomoć;
9) svojim članovima pruža usluge pri poverenom vođenju poslovnih knjiga;
10) pokreće inicijative kod nadležnih organa društveno-političkih zajednica radi donošenja novih ili izmena i dopuna važećih propisa;
11) ostvaruje saradnju sa drugim istim ili sličnim asocijacijama, komorama, organizacijama, institucijama, fondovima i dr, po pitanjima od neposrednog interesa za svoje članove;
12) vodi registar članova Udruženja i izdaje uverenja, saglasnosti i druge potvrde i dokumenta iz evidencije koje vodi u okviru ovlašćenja i prava iz zakona;
13) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti ugostiteljstva;
14) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije;
15) objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na oblast ugostiteljstva, u skladu sa zakonom;
16) organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji iz svih oblasti ugostiteljske delatnosti ;
17) pokretanje i organizovanje aktivnosti u cilju poboljšanja kvaliteta usluga u ugostiteljstvu i turizmu, razvojem turističke svesti i organizacija samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, manifestacija, sajmova, promo-događaje i drugih događaja.

Naziv Udruženja je: Udruženje »UGONS 1946 «.
Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Association » UGONS 1946 «.
Udruženje ima sedište u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6
sprat 5, kancelarija 508
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji opštine Novi Sad.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.